Werkwijze slaapcoaching

Slaapcoaching is maatwerk, want zowel jijzelf als je slaap zijn uniek. Daarom gaan we bij FIKA coaching voor kwaliteit en transparantie.

  • Je kan steeds vrijblijvend contact opnemen voor informatie of een verkennend gesprek. Dit kan via mail (veerle@fika-coaching.be) of telefonisch (+32 497 26 75 19).
  • Wanneer je besluit om met slaapcoaching te starten, worden de datum en locatie voor je eerste afspraak vastgelegd. Je ontvangt per mail een bevestiging van je afspraak, een intakedocument, een slaapvragenlijst en een slaapdagboek.
  • Je eerste afspraak kan face to face (in de praktijk / aan huis) of online doorgaan. De ingevulde documenten bezorg je via mail uiterlijk 48u voor aanvang van de eerste sessie terug aan FIKA coaching. Zo kunnen we meteen gericht aan de slag.
  • Tijdens die eerste sessie krijg je informatie over de werkwijze op maat van jouw situatie en worden het intakedocument, de slaapvragenlijst en het slaapdagboek dieper doorgenomen. Zo worden jouw verwachtingen en hulpvraag helemaal helder. Je krijgt de eerste sessie al één of meerdere oefeningen of opdrachten mee naar huis. Hier ga je mee aan de slag en we evalueren ze en/of werken er mee verder tijdens de tweede sessie.

De nacht is de spiegel van de dag

Slapeloosheid kan op zichzelf voorkomen of kan een onderliggende oorzaak hebben. Daarom is het belangrijk om dag en nacht samen te bekijken. Hoe je overdag omgaat met alles wat op je afkomt, bepaalt de kwaliteit van je nachtrust. Gedurende de slaapcoaching sessies trachten we enerzijds zicht te krijgen op de slaaprovende factoren (piekeren, stress, negatieve gedachten, perfectionisme, enz.) en anderzijds leer je hiermee omgaan. Je wordt je bewust van je gevoelens, gewoontes en gedragingen. We richten ons ook op de zaken waar je geen vat op hebt en hoe je ze kan loslaten. Je verwerft inzicht rond slaap en slaaphygiëne. Je leert het belang van de interne klok (bioritme) kennen en hoe hiermee om te gaan. We maken oefeningen om te ontspannen, letterlijk “tot rust” te komen. We leren de invloed van ons denken op het slapen kennen (ondermijnend denken, anticiperende gedachten,…) en bekijken eventueel het belang van voeding en beweging.

Wat met slaapmedicatie?

De meest verkwikkende slaap, is een natuurlijke slaap. FIKA coaching kan je bijstaan tijdens de afbouw van je slaapmedicatie. Dit gebeurt steeds in samenspraak met je huisarts of specialist. Bij vermoeden van een medische oorzaak zoals slaapapneu, RLS (restless legs syndrome), epilepsie,… zal FIKA coaching je een kopie van je ingevulde vragenlijst, aangevuld met een begeleidend schrijven voor je huisarts of specialist bezorgen. Hij/zij is de meest aangewezen persoon om te bepalen of bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Prijs

De prijs per sessie van 60 min. bedraagt 55€. Deze prijs omvat de BTW, werkdocumenten, oefeningen, dossierkosten, de verslaggeving aan huisarts of specialist, enz. De betalingen gebeuren cash op het einde van elke sessie. Voor sessies aan huis wordt een bijkomende verplaatsingsvergoeding aangerekend (€0,35 per kilometer). Wanneer u een afspraak niet kan nakomen, dient u die uiterlijk 24u op voorhand te annuleren, zoniet zal er 20€ aangerekend worden omdat FIKA coaching deze sessie niet meer tijdig kan invullen.

Foto: fotoshoots Anja