Werkwijze slaapcoaching

Werkwijze slaapcoaching

Slapeloosheid kan op zichzelf voorkomen of kan een uiting zijn van een onderliggend probleem. Daarom is het belangrijk dat we dag en nacht altijd samen bekijken… een slaapprobleem is een 24-uurs probleem. Hoe je overdag omgaat met alles wat op je afkomt, bepaalt de kwaliteit van je nachtrust. De nacht wordt als de spiegel van de dag beschouwd.

Bij FIKA coaching gaan we voor kwaliteit en transparantie: we starten met een intakegesprek zodat de verwachtingen voor beide partijen duidelijk zijn. Tijdens dit gesprek ontvang je een vragenlijst en een slaapdagboek. De ingevulde vragenlijst en de eerste resultaten van je slaapdagboek bezorg je uiterlijk 48u voor aanvang van de volgende sessie terug aan FIKA coaching.

Gedurende de slaapcoaching sessies trachten we enerzijds zicht te krijgen op de slaaprovende factoren (piekeren, stress, negatieve gedachten, perfectionisme, enz.) en anderzijds leer je hiermee omgaan. Je wordt je bewust van je gevoelens, gewoontes en gedragingen. We richten ons ook op de zaken waar je geen vat op hebt en hoe je ze kan loslaten. Je verwerft inzicht rond slaap en slaaphygiëne. Je leert het belang van de interne klok (bioritme) kennen en hoe hiermee om te gaan. We maken oefeningen om te ontspannen, letterlijk “tot rust” te komen. We leren de invloed van ons denken op het slapen kennen (ondermijnend denken, anticiperende gedachten,…) en bekijken eventueel het belang van voeding en beweging.

FIKA coaching kan je bijstaan tijdens de afbouw van je slaapmedicatie. Dit gebeurt steeds in samenspraak met je huisarts of specialist. Bij vermoeden van een medische oorzaak zoals slaapapneu, RLS (restless legs syndrome), epilepsie,… zal FIKA coaching je een kopie van je ingevulde vragenlijst, aangevuld met een begeleidend schrijven voor je huisarts of specialist bezorgen. Hij/zij is de meest aangewezen persoon om te bepalen of bijkomend onderzoek noodzakelijk is.

Afspraken en prijs

Een afspraak plannen kan je telefonisch of via e-mail (+32 497 26 75 19 of veerle@fika-coaching.be). De prijs per sessie van 60 min. bedraagt 55€. Deze prijs omvat de BTW, werkdocumenten, oefeningen, dossierkosten, de verslaggeving aan huisarts of specialist, enz. Voor sessies op verplaatsing wordt een verplaatsingsvergoeding aangerekend (€0,35 per kilometer). De betalingen gebeuren cash op het einde van elke sessie. Wanneer u een afspraak niet kan nakomen, dient u die uiterlijk 24u op voorhand te annuleren, zoniet zal er 20€ aangerekend worden omdat FIKA coaching deze sessie niet meer tijdig kan invullen. Dank u voor uw begrip.