Lichttherapie

Tijdens een slaapcoaching traject kan gebruik gemaakt worden van lichttherapie. Dit houdt in dat je gedurende één à twee weken elke ochtend 15 à 30 minuten een lichttherapiebril draagt. De bril produceert een (met blauw verrijkt) licht met een bepaald spectrum en intensiteit. Hierdoor krijgen de hersenen het signaal om te activeren, wat zorgt voor een hormonale reactie.

Lichttherapie is een veilige en erkende methode die ingezet wordt bij de behandeling van slapeloosheid, stoornissen in het slaap-waakritme (vb. bij ploegenarbeid of nachtwerk), jet-lag, winter blues, enz. Er werd door FIKA coaching gekozen voor de Luminette bril (dus geen vaste lamp) omwille van het gebruiksgemak. Tijdens je sessie lichttherapie kan je ontbijten, lezen, aan de pc werken, wandelen en fietsen,… Om veiligheidsredenen mag je er niet mee autorijden of intensief sporten. Meer info over de Luminette lichttherapiebril kan je hier vinden: https://www.myluminette.com/nl-be

Voor in de wagen is er de Luminette Drive. Deze is niet beschikbaar bij FIKA coaching. Meer info over de Luminette Drive kan je hier vinden: https://www.myluminette.com/nl-be/drive

Gratis proefperiode van 14 dagen

Je kan de lichttherapiebril gedurende 14 dagen en zonder aankoopverplichting uittesten (ook wanneer je niet in behandeling bent) om na te gaan of lichttherapie iets is waar jij baat bij hebt. Na deze (gratis) proefperiode breng je de bril gewoon terug binnen. Wens je nadien over te gaan tot het aankopen van een lichttherapiebril, dan brengt FIKA coaching dit voor jou in orde. Je ontvangt de bril enkele dagen na de betaling, met garantiebewijs, krijgt uitleg over de werking en het onderhoud en (indien gewenst) ook over de bijhorende app.

Foto’s: Lucimed